Βιωματική μάθηση αγγλικής γλώσσας σε νήπια
Παιχνίδια, Κατασκευές, Δραστηριότητες κ.α.

Τα παιχνίδια και το υλικό διδασκαλίας που βρίσκονται στο site μας είναι μέρος των μαθημάτων που συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα The Cyber School for Kids.

 

Γίνετε μέλος στη σελίδα μας. Στα newsletter μπορείτε να λαμβάνετε τις αναρτήσεις με υλικό διδασκαλίας για νέα θέματα, γιορτές ή διάφορες εκδηλώσεις καθόλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους.

Οι νηπιαγωγοί-καθηγητές Αγγλικών των σταθμών που χρησιμοποιούν το πρόγραμμα T C S for Kids, μπορούν με e-mail να ζητήσουν να τους αποσταλεί επιπλέον υλικό για τις γιορτές και εκδηλώσεις του νηπιαγωγείου, θεματικές δραστηριότητες, παιχνίδια, τραγούδια, video κ.τ.λ

 Κάθε θεματική ενότητα του προγράμματος T C S for Kids περιλαμβάνει 3 μαθήματα των 50 λεπτών. Το κάθε μάθημα περιέχει 2 έως 3 δραστηριότητες, παιχνίδια ομαδικά και κατασκευές για το κάθε παιδί, καθώς και τραγούδια και videos. Στόχος της βιωματικής μάθησης είναι η κατάκτηση νέου λεξιλογίου και λεκτικών στοιχείων μέσα από τη συμμετοχή στο ομαδικό παιχνίδι ή τη δημιουργική απασχόληση με τις οδηγίες του δασκάλου στην αγγλική γλώσσα.

Δείτε δείγματα δραστηριοτήτων:

 

Είσοδος μέλους>

>

>

>

>

 

 

 

 

 

>

>

>

>

>