Μεθοδολογία και Εκπαιδευτικό υλικό TCS

 

 Τα εκπαιδευτικά προγράμματα προσχολικής ηλικίας είναι τα πιο απαιτητικά προγράμματα

 Τα  παιδιά ηλικίας (3 – 6 χρόνων) δεν μπορούν ακόμα ούτε να γράψουν, ούτε να διαβάσουν, ούτε να βγάλουν αφηρημένα συμπεράσματα. Είναι ακόμα στο στάδιο που αποκτούν βασικές δεξιότητες, όπως το να κρατούν σωστά το μολύβι ή τις ξυλομπογιές, να χρωματίζουν, να συνδέουν τα αντικείμενα με τις απεικονίσεις τους, να αναγνωρίζουν σχήματα, να βρίσκουν ομοιότητες και διαφορές, να ταξινομούν και να κατατάσσουν, να χρησιμοποιούν την κόλλα, το ψαλίδι και τ’ άλλα εργαλεία χειροτεχνίας.

 Τα μεγαλύτερα παιδιά θεωρούνται ικανά να παρακολουθήσουν την σταδιακή ανάπτυξη της δομής της γλώσσας και να κατανοήσουν  βασικούς γραμματικούς κανόνες ενώ τα μικρότερα παιδιά δεν έχουν ακόμα αυτή την ικανότητα. Γι’ αυτό το λόγο, στόχος των δασκάλων δεν πρέπει να είναι να παράγουν γραμματικά σωστά οι μαθητές την ξένη γλώσσα, αλλά  να την χρησιμοποιούν  βιωματικά μέσα από το παιχνίδι.

 Οι δάσκαλοι πρέπει ακόμα να γνωρίζουν ότι είναι πολύ δύσκολο να διατηρήσουν την προσοχή των παιδιών για αρκετό χρονικό διάστημα. Ο καλύτερος τρόπος  για να τους κινήσουμε το ενδιαφέρον είναι να αλλάζουμε δραστηριότητες συχνά (κάθε 10΄-15΄ λεπτά).

 Το υλικό διδασκαλίας TCS και η μεθοδολογία προσέγγισης κάθε εκπαιδευτικής θεματικής ενότητας, λαμβάνει υπ όψη της τις δυνατότητες και τις ανάγκες αυτής της τρυφερής ηλικίας.

Το πρόγραμμα αγγλικής γλώσσας TCS αποτελείται από ένα πλούσιο, ευέλικτο, ψυχαγωγικό και δημιουργικό υλικό διδασκαλίας.

 Η αγγλική γλώσσα εντάσσεται σ’ ένα νοηματικό πλαίσιο και το παιδί μέσω του παιχνιδιού καλείται να συμμετέχει, να ακούει, να κατανοεί, να μιλά και να επικοινωνεί σε μια συνεχή  εξερεύνηση μέσα από τις αισθήσεις του

 

Το παιδί εξασκείται ώστε :

  • να ακολουθεί οδηγίες
  • να δίνει αντίστοιχες αυθόρμητες απαντήσεις 
  • να συμμετέχει στις ομαδικές δραστηριότητες
  • να εκφράζει τα συναισθήματά του

 

Οι δραστηριότητες αυτές, που έχουν να κάνουν με βασικά ενδιαφέροντα της ηλικίας τους και στόχο την απομνημόνευση του λεξιλογίου των θεματικών ενοτήτων  περιλαμβάνουν δημιουργικό και δυναμικό παιχνίδι όπως:

  • Θεατρικό παιχνίδι, δραματοποίηση
  • Κίνηση, αυτοσχεδιασμός
  • Μουσική προσέγγιση, τραγούδι
  • Μαριονέτες
  • Collage και κοπτική
  • Συλλογικό παιχνίδι, ανοιχτού χώρου.

Pages: 1 2

 

 

 

 

 

Internet Support