TotalPhysicalResponse (TPR):

Τα παιδιά της νηπιακής ηλικίας μαθαίνουν μέσα από τις πέντε αισθήσεις, καθώς δεν κατανοούν ακόμα αφηρημένες έννοιες. Πρόκειται για μέθοδο που αναπτύχθηκε  για την ενίσχυση της εκμάθησης μιας δεύτερης ξένης γλώσσας. Σύμφωνα με την μέθοδο TPR η γλώσσα πρέπει να εσωτερικεύεται μέσα από μια διαδικασία codebreaking παρόμοια με την πρώτη ανάπτυξη της μητρικής γλώσσας. Αυτό συμβαίνει όταν τα παιδιά συμμετέχουν μέσω του παιχνιδιού σε βιωματικές, διαδραστικές δραστηριότητες, ακολουθώντας οδηγίες σ’ ένα παιχνίδι ή μία  χειροτεχνία, επαναλαμβάνοντας ένα τραγούδι, μιμούμενοι ένα ρόλο ή συμμετέχοντας σ’ ένα θεατρικό παιχνίδι.

 Παρουσίαση θεμάτων:

Διδάσκοντας παιδιά προσχολικής ηλικίας,  χρησιμοποιούμε παραμύθια, σε συνδυασμό με οπτικό και ηχητικό  υλικό- μαριονέτες, εικόνες, ζωγραφική κλπ., δραματικό τόνο στη φωνή μας, μιμητική και χειρονομίες, για να ζωντανέψουμε την ιστορία μας. Ενθαρρύνουμε τους μαθητές να συμμετέχουν σ’ αυτή τη διαδικασία με το να επαναλαμβάνουν λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιεί ο δάσκαλός τους.

Οι μαριονέτες βοηθούν το παιδί να ταυτιστεί με το «φίλο» του από την ξένη χώρα και να τον μιμηθεί.

 Δραματοποίηση (role play):

Δραματοποίηση είναι η εκμάθηση της γλώσσας μέσα από την εκμάθηση ενός ρόλου.

Σ’ αυτή την ηλικία, τα παιδιά περνούν πολύ χρόνο σ’ ένα φανταστικό κόσμο, συνομιλώντας για παράδειγμα μ’ ένα φανταστικό φίλο ή υποδυόμενα ένα ρόλο (π.χ., ρομπότ, σούπερμαν, πριγκίπισσα). Αυτή η συνήθεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην τάξη για να εκφραστούν τα παιδιά  μέσα από μια ιστορία ή έναν αυτοσχεδιασμό, να αναπτύξουν διαλόγους ελεύθερα και αυθόρμητα και να  να συνεργαστούν με τους συμμαθητές τους. για να φτιάξουν κατασκευές και ζωγραφιές.

 Παιχνίδια ανοιχτού χώρου:

Παιχνίδια ανοιχτού χώρου είναι αυτά που παίξαμε όλοι μας σε μικρές ηλικίες σε κάποια αυλή με άλλα παιδιά. Ειδικά διαμορφωμένα, δίνουν τη δυνατότητα στα νήπια να μαθαίνουν παίζοντας να συμμετέχουν μέσα σε μία ομάδα,  να αναπαράγουν λόγο και να διασκεδάζουν με τρόπο απόλυτα βιωματικό.

Τραγούδια και μουσική:

Η μουσική ευαισθητοποίηση βοηθά στον εμπλουτισμό της γλώσσας, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με κίνηση και μίμηση. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται είναι πλούσια και ζωντανή. Η χρήση στίχων με ομοιοκαταληξία ενθαρρύνει τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τους ήχους των λέξεων. Ένα από τα γλωσσολογικά πλεονεκτήματα των τραγουδιών και των στίχων είναι η συνεχής επανάληψη των ίδιων συντακτικών και γραμματικών φαινομένων –ακόμα και των ίδιων λέξεων– χωρίς αυτό να γίνεται βαρετό. Με αυτό τον τρόπο, η προφορά και ο τονισμός των λέξεων βελτιώνονται, καθώς οι μαθητές συγκεντρώνονται περισσότερο στους ήχους παρά στο νόημα.

 Χειροτεχνία:

Η χειροτεχνία είναι ένας πολύτιμος τρόπος να παρουσιάσουμε στα παιδιά ένα πλούσιο και κατανοητό γλωσσικό υλικό, καθώς καλούνται να ακολουθήσουν οδηγίες, προκειμένου να κατασκευάσουν να ζωγραφίσουν ή να σχεδιάσουν. Οι οδηγίες πρέπει να δίνονται στη ξένη γλώσσα και να συνοδεύονται από επίδειξη. Η κάθε προτεινόμενη δραστηριότητα στο πρόγραμμα TCS συνοδεύεται με τους κατάλληλους διάλογους που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο/η  δάσκαλος/α της αγγλικής γλώσσας για να βοηθήσει τους μικρούς μαθητές.  

 

Στόχος του προγράμματος:

Α) Να γίνει η πρώτη επαφή των παιδιών με την Αγγλική γλώσσα και το σχολείο όσο πιο ευχάριστη γίνεται για να αποκομίσουν την πρώτη τους θετική εμπειρία για τη σχολική ζωή που τους περιμένει.

Β) Να δημιουργηθεί ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που θα δίνει κίνητρα στα παιδιά για να συμμετέχουν στη εκπαιδευτική διαδικασία και θα καλλιεργεί αισθήματα εμπιστοσύνης, ασφάλειας και ικανότητας.

Γ) Η εκμάθηση  να είναι τόσο φυσική όσο και η μάθηση της μητρικής μας γλώσσας.

 Γι’ αυτόν το λόγο σκοπός μας είναι ένα πρόγραμμα με σαφώς καθορισμένο στόχο και συνοχή ψυχαγωγικό και δημιουργικό.

Pages: 1 2

 

 

 

 

 

Internet Support