Αγγλικά και Πληροφορική για νήπια
Μαθαίνουμε παίζοντας και διασκεδάζοντας

Στα συνεργαζόμενα νηπιαγωγεία-παιδικούς σταθμούς η επιλογή του TCS for Kids και η μεθοδολογία του για την εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας εγγυώνται την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του προγράμματος στις πιο απαιτητικές εκπαιδευτικά ηλικίες. Τα νήπια παίζοντας και διασκεδάζοντας ακούν, καταλαβαίνουν, επαναλαμβάνουν, συμμετέχουν, επικοινωνούν στα Αγγλικά.

 

Παιδικός σταθμός νηπιαγωγείο το καραβάκι Παιδικός σταθμός νηπιαγωγείο μελωδία Παιδικός σταθμός νηπιαγωγείο καλημέρα παιδιά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internet Support