Υπολογιστές στην νηπιακή ηλικία

ICT for kids

Πρόγραμμα εξοικείωσης
των νηπίων με τους υπολογιστές
και απόκτηση δεξιοτήτων χειρισμού

 

Υπολογιστές στο νηπιαγωγείο             

Περιλαμβάνει:

  • 20 ενότητες
  • 40 μαθήματα
  • οδηγίες- επεξηγήσεις για το δάσκαλο
  • υλικό διδασκαλίας (flashcards,κατασκευές)
  • δραστηριότητες- projects για τα νήπια.

 

 

Οι συνεργαζόμενοι παιδικοί σταθμοί- «εξεταστικά κέντρα» 
παίρνουν επιπλέον διαδραστικό υλικό CD
«Ο Πάρης στη χώρα των υπολογιστών».
Ο Πάρης στη χώρα των υπολογιστών
  Κατεβάστε το demo της εφαρμογής

 

Θεματολογίες και μαθήματα ICT for kids 1

@ Καλημέρα κυρία Συσκευή

@ Ας γνωριστούμε

@ Πού είναι κρυμμένα;

@ Τί κάνετε;

@ Ο φίλος μου ο Υπολογιστής

@ Τί σχήμα έχουν;

@ Ποιός είναι στην οθόνη;

@ Το ποντίκι κάνει κλικ

@ Βγάλαμε φωτογραφίες

@ Έχουν ουρά οι συσκευές;

@ Παίζουμε με το ποντίκι

@ Ζωγραφίζουμε

@ Κι από ‘δω ο κύριος Υπολογιστής

@ Η γάτα και το ποντίκι

@ Παίζουμε παιχνίδια

 

   Διεξάγονται «εξετάσεις BeACTA» στο χώρο των συνεργαζόμενων   νηπιαγωγείων.

 

Στόχος είναι να δώσει στους μικρούς μαθητές την αίσθηση ότι η γνώση των υπολογιστών και το σχολείο είναι συνδεδεμένα εκπαιδευτικά.

 

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων BeACTA των νηπίων είναι πάντα «Άριστα».

 

>

>

>

>

>

 

 

 

 

Internet Support