Βιωματική μάθηση αγγλικών σε νηπιακή ηλικία

TCS for kids

Προγράμματα βιωματικής εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας για ηλικίες από 3 έως 6 ετών

 

 Τα μικρά παιδιά έχουν την ετοιμότητα να μαθαίνουν τη μητρική τους γλώσσα και να επικοινωνούν μέσα από το φυσικό περιβάλλον που ζουν, κινούνται, παίζουν, ζητούν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες, επικοινωνούν με τους γονείς, παππούδες, συγγενείς, φίλους, διεκδικούν την προσοχή, ζητούν να μάθουν.

Σε αυτήν την ετοιμότητα στηρίζεται το πρόγραμμα αγγλικής γλώσσας TCS for kids, το οποίο:

 • Ξεχωρίζει για την αυθεντικότητα του υλικού του και της θελκτικής γνώσης που παρέχει στηριζόμενο στα ενδιαφέροντα των νηπίων και στις γλωσσικές ανάγκες της καθημερινότητάς τους.
 • Καλλιεργεί την ετοιμότητα της νηπιακής ηλικίας για κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου.
 • Ενθαρρύνει τη φυσική προσπάθεια των παιδιών για παιχνίδι και μάθηση.
 • Ενισχύει το συναίσθημα της αυτοεκτίμησης και τις κοινωνικές δεξιότητες.

 

Τα νήπια μαθαίνουν την αγγλική γλώσσα μέσω του βιωματικού παιχνιδιού αναπτύσσοντας παράλληλα: την αυτονομία, τη φαντασία, τη δημιουργικότητα και πρωτοβουλίες.

Μέσα από το παιχνίδι, τα νήπια εξοικειώνονται με τα ακούσματα σε διαφορετική γλώσσα από τη μητρική, απαλλάσσονται από τις ανάστολες της “ξένης γλώσσας” και αναπαράγουν εύκολα τις προτεινόμενες γλωσσικές δομές.

 

TCS for kids 3 επίπεδα εκμάθησης
προσαρμοσμένα στην ηλικία και στην πρόοδο των νηπίων

Στα 3 επίπεδα (TCS 1,2,3) συνδυάζονται 30 βασικοί, βιωματικοί και γλωσσικοί στόχοι- θεματικές ενότητες- καθώς και μία πληθώρα τεχνικών παρακίνησης μέσω του παιχνιδιού.

Οι 30 θεματικές ενότητες
περιλαμβάνουν:

Υλικό Διδασκαλίας
για το δάσκαλο και τα νήπια:

  • Παιχνίδια «ανοικτού χώρου»
  • Επιτραπέζια παιχνίδια
  • Παιχνίδια ρόλων
  • Δημιουργικές κατασκευές
  • Τραγούδια
  • Παιχνίδια για γονείς με τα παιδία τους

 

 • 300 flashcards
 • 160 παιχνίδια ομαδικά και επιτραπέζια
 • 120 δημιουργικές κατασκευές
 • Αυτοκόλλητα
 • CD
 • Videos
 

 

 • Είναι εύκολο και ευέλικτο στη χρήση για το δάσκαλο- νηπιαγωγό με θεματικές ενότητες που η κάθε μία μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα μέσα στη σχολική χρονιά και παρέχει οδηγίες και λεξιλόγια, βήμα- βήμα, σε όλη τη διδακτική διαδικασία.
 • Διασκεδαστικό γιατί τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας.
 • Αποτελεσματικό γιατί είναι σωστά οργανωμένο γλωσσολογικά, ώστε τα παιδιά να μαθαίνουν εύκολα τα θέματα που αναφέρονται στις ικανότητες και στις ανάγκες της ηλικίας τους.

 

 

 

 

 

 

 

Internet Support