Ασφαλές Internet για παιδιά
Ασφαλές Internet

To “The Cyber School” είναι ένας ευχάριστος και χαρούμενος ιστότοπος με πληροφορίες και επιλεγμένο ασφαλές εκπαιδευτικό υλικό, on-line παιχνίδια, cartoons, παιδικές ιστορίες και παραμύθια, παιδικά τραγούδια, στην αγγλική γλώσσα για μικρούς μαθητές .

Τα παιδιά μπορούν να ‘’σερφάρουν ‘’ με ασφάλεια, να εξοικειωθούν με το ψηφιακό κόσμο και να παίζουν μαθαίνοντας .


 Το διαδίκτυο είναι ένα πολύτιμο εργαλείο γνώσης στο οποίο οι μαθητές από μικρή ηλικία πρέπει να εξοικειωθούν για να μπορούν αργότερα:

  1. να αναζητούν τους ιστοτόπους με το κατάλληλο εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό περιεχόμενο

  2. να γνωρίσουν τους κανόνες ασφαλούς συμπεριφοράς

  3. να μάθουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους για το ψηφιακό κόσμο

 

Η ασφαλής χρήση του internet αποτελεί μια από τις προτεραιότητες των περισσότερων Ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τους παρακάτω ιστοχώρους:

Iστοσελίδα της Δράσης Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στον ιστοχώρο αυτό θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες, ειδήσεις και συμβουλές σε σχέση με την ορθή και ασφαλή χρήση του Διαδικτύου, του κινητού τηλεφώνου, και άλλων διαδραστικών τεχνολογιών από τους ανήλικους.
Ενημερωτικός Κόμβος Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

 

 

 

 

 

Internet Support